Condicions
Produccions Audiovisuals
 

LLOGUER

 1. L’horari a facturar no el marca l’hora d’arribada si no el concertat amb anterioritat.
 2. Per llogar l’estudi s’ha d’especificar un horari mínim (no es pot llogar per tres hores i estar-n’hi mitja).
 3. Després de l’horari establert, si hi ha un altre client darrere, el primer ha d’abandonar l’estudi.
 4. El lloguer mínim ha de ser d’1h, i el màxim de 4h seguides. En un dia 8h.
 5. Qualsevol hora que sobrepassi aquestes 8 es cobrarà a 40€ a l’acabar la sessió del dia.
 6. La reserva d’estudi feta només es pot anul·lar amb 48h d’antelació abans de l’hora d’entrada convinguda. Si no, s’ha de fer efectiu igualment el pagament del lloguer/horari establert.

     L'acord de lloguer és tancarà de paraula i per via presencial o telefònica.

 

PREVENCIÓ DE DESPERFECTES I MALENTESOS

 1. Qualsevol imponderable de l’índole que sigui que no sigui responsabilitat directa de la infraestructura de l’estudi, o qualsevol expectativa no acomplerta de hardware, sotfware o material no acordat amb anterioritat, no modifica l’import cobrat.
 2. Si hi ha algun desperfecte o avaria per negligència del client la reparació serà pressupostada i l’import anirà a càrrec del client.
 3. El local s’ha deixar exactament igual que s’ha trobat, pel que fa a la higiene i col·locació del material.
 4. Només podran accedir-hi els membres imprescindibles per cada tipus de sessió, ja sigui gravació, mescles, etc. No és un espai social de reunions i el personal superflu desestabilitza la feina.
 5. Prohibit entrar-hi i consumir-hi begudes o menjar. Si cal fer un beure o un mos s’ha de fer al carrer, ni al garatge, ni al pati, i els envasos tots s'han de dipositar a la paperera de la cantonada del Condis o a la brossa selectiva dels contenidors de més avall.
 6. L’incompliment de qualsevol dels anteriors preceptes serà un senyal de deixadesa, manca de seriositat i/o desinterès que posarà fi automàticament a l’ús de l’estudi en un present immediat i futur.

 


PAGAMENT

     L’import del lloguer es farà efectiu en metàl·lic i amb import exacte a l’entrar a l'estudi a la primera sessió acordada.

 

.................................................................

 

     Qualsevol possible excepció econòmica a tot l’establert anteriorment haurà de ser prèviament valorada i/o pressupostada.

     L'estudi no es fa responsable d'un resultat de feina insatisfactori degut a la mala qualitat de la matèria prima acústica o la poca preparació o formació del client.


 

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.