Condicions
Lloguer de Sala per Assajos
 

LLOGUER

 1. L’horari a facturar no el marca l’hora d’arribada si no el concertat amb anterioritat.
 2. Per llogar la sala cal d’especificar un horari mínim (no es pot llogar per tres hores i estar-n’hi mitja).
 3. Després de l’horari establert, si hi ha un altre client darrere, el primer ha d’abandonar la sala.
 4. El lloguer mínim ha de ser d’1h, i el màxim de 4h seguides.
 5. La reserva de sala feta només es pot anul·lar amb 48h d’antelació abans de l’hora d’entrada convinguda. Si no, s’ha de fer efectiu igualment el pagament del lloguer/horari establert.

     L'acord de lloguer és tancarà de paraula i per via presencial o telefònica.

 

PREVENCIÓ DE DESPERFECTES I MALENTESOS

 1. Qualsevol imponderable de l’índole que sigui que no sigui responsabilitat directa de la infraestructura de la sala, o qualsevol expectativa no acomplerta de material no acordat amb anterioritat, no modifica l’import cobrat.
 2. Per prevenir desperfectes de qualsevol tipus de material  sempre hi haurà algú present a l’hora d’entrada i a la de sortida del client, per poder inventariar i comprovar el perfecte estat i funcionament de tot.
 3. Si hi ha algun desperfecte o avaria per negligència del client la reparació serà pressupostada i l’import anirà a càrrec seu.
 4. El local s’ha deixar exactament igual que s’ha trobat, pel que fa a la higiene i col·locació del material.
 5. Només podran accedir-hi els membres inscrits per cada assaig.
 6. Prohibit entrar-hi i consumir-hi begudes o menjar. Si cal fer un beure o un mos s’ha de fer al carrer, ni al garatge, ni al pati, i els envasos tots s'han de dipositar a la paperera de la cantonada del Condis o a la brossa selectiva dels contenidors de més avall.
 7. L’incompliment de qualsevol dels anteriors preceptes serà un senyal de deixadesa, manca de seriositat i/o desinterès que posarà fi automàticament a l’ús de l’estudi en un present immediat i futur.

 


PAGAMENT

     L’import del lloguer es farà efectiu en metàl·lic i amb import exacte a l’entrar a l'estudi a la primera sessió acordada.

 

.................................................................

 

     Qualsevol possible excepció econòmica a tot l’establert anteriorment haurà de ser prèviament valorada i/o pressupostada.

 

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.