EXEMPLE / SIMULACIÓ 1

TALLER VIDEOCLIP FORMAT PROFESSIONAL
d' 1 sessió de gravació de 2h mateix dia matí i tarda.

Part no presencial:                                                                      250€ 
1 sessió de gravació                                                                    60€ 
Dieta-dinar/migdia fora                                                              20€ 

______________________________

PREU SENSE IVA:                                                      330€ 

EXEMPLE / SIMULACIÓ 2 
TALLER VIDEOCLIP FORMAT PROFESSIONAL d' 1 sessió de gravació de 2h en diferent dia. 

Part no presencial:                                                                      250€ 
1 sessió de gravació                                                                    60€ 
Desplaçáment nou dia                                                                40
______________________________

PREU SENSE IVA:                                                        350