EXEMPLE / SIMULACIÓ 
TALLER HIMNE FORMAT PROFESSIONAL: 

100 persones (alumnes, membres, etc)
4 sessions d'assaig de 25 membres mateix dia.
Sessió de gravació nou dia.


Part no presencial:                                                                   250€ 

Dilluns 
Matí 
2 sessions d’assaig amb 25 membres per sessió               60€ 
Dieta-dinar/migdia fora                                                           20€ 

Tarda 
2 sessions d’assaig amb 25 membres per sessió               60€ 

Dimarts i dimecres 
(període d’assaig privat de l’himne 
amb àudios enregistrats als assajos) 

Dijous 
Desplaçament nou dia                                                            40€ 
Sessió Gravació                                                                         75€ 
_______________________________________________________

PREU SENSE IVA:                                                      505€