EXEMPLE / SIMULACIÓ 
TALLER HIMNE FORMAT PROFESSIONAL: 

100 persones (alumnes, membres, etc)
4 sessions d'assaig de 25 membres mateix dia.
Sessió de gravació nou dia.


Part no presencial:                                                                   250€ 

Dilluns 
Matí 
2 sessions d’assaig amb 25 membres per sessió               60€ 
Dieta-dinar/migdia fora                                                           20€ 

Tarda 
2 sessions d’assaig amb 25 membres per sessió               60€ 

Dimarts i dimecres 
(període d’assaig privat de l’himne 
amb àudios enregistrats als assajos) 

Dijous 
Desplaçament nou dia                                                            40€ 
Sessió Gravació                                                                         75€ 
_______________________________________________________

PREU SENSE IVA:                                                      505€ 

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.